II Rzeczypospolita Polska

na uchodźctwie

Państwo ​które nadal trwa

Dowód Osobisty Suwerena II RP - zostań Suwerenem!

 

Odzyskaj swoją prawdziwą wolność!

II Rzeczpospolita Polska jako państwo prawnie i formalnie nigdy nie przestało istnieć. Prezydent Sokolnicki przekazując swój urząd Janowi Potockiemu, zapewnił ciągłość konstytucyjną, która została pogwałcona najpierw przez rządy okupacyjne z nadania komunistów, a następnie przez Radę Trzech.
Działania Prezydenta Potockiego mające na celu przywrócenie ładu i porządku prawnego z 1935 roku, są kontynuacją jedynie prawdziwie niepodległego i wolnego państwa Polaków, jakim była II Rzeczpospolita. Jednym z milowych kroków na tej drodze bez wątpienia jest dekret Prezydenta II RP o rozpoczęciu wydawania Dowodów Osobistych Suwerena II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest pełnoprawnym, międzynarodowym dokumentem potwierdzającym przynależność do II RP, czyli jedynie słusznego państwa polskiego, które zostało napadnięte w 1939 roku i po dziś dzień nie odzyskało w pełni suwerenności. 
 
W celu otrzymania dowodu osobistego II RP, należy kolejno:
 1. Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie dowodu - POBIERZ
  - wniosek należy wypełnić drukowanymi literami (oprócz podpisu)
  - w polu "NIP" można wpisać również zamiennie PESEL.
 2. Przygotować zdjęcie do dowodu (1 sztuka w postaci fizycznej)
 3. Opłacić przelewem koszty wyrobienia dowodu w kwocie 250 zł na poniższe dane:
  Kancelaria II RP
  Tytuł wpłaty: wpłata na Darowizna - Dowód Suwerena II RP 

  Numer konta IBAN:PL 42 1320 1537 4527 2484 3000 XXXX 
 4. Przesłać listem poleconym kolejno wniosek, zdjęcie oraz potwierdzenie wpłaty na adres: 
  Kancelaria II RP
  , ul. Wiertnicza 139, 02-952 Warszawa.
 5. Dowód II RP zostanie odesłany na wskazany we wniosku adres. Istnieje również możliwość odebrania dowodu w Kancelarii II RP w Warszawie, w tej sytuacji należy na wniosku dopisać informację "odbiór osobisty".
Istnieje również możliwość wyrobienia dowodu tożsamości II RP dla osób niepełnoletnich. W tym celu oprócz wyżej opisanej procedury, należy wraz z kompletem dokumentów, przesłać dodatkowo wypełniony formularz, który można pobrać tutaj --> POBIERZ
Uwaga - kolejnym milowym krokiem odrodzenia II RP, będzie wydawanie przez Prezydenta paszportów osobistych II Rzeczypospolitej Polskiej. Aby przyspieszyć ten proces, zachęcamy również do równoległego złożenia wniosku o paszport i przesłanie go wraz z wnioskiem o dowód. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Paszport II Rzeczypospolitej Polskiej.